Bestuur

Nick Kromhout.jpg

NICK KROMHOUT

Voorzitter

voorzitter@kluitenduikers.nl

Bestuursvergaderingen vinden in principe plaats op de eerste woensdag van de maand. Heeft u een onderwerp dat u aan het bestuur wil voorleggen gebruik dan het  contactformulier.

Luut_Nijdam.jpg

LUUT NIJDAM

Secretaris

Pieter_van_der_Kamp.jfif

PIETER VAN DER KAMP

Penningmeester

20170520_122220.jpg

FRANS SPAARGAREN

Coördinator De Wittewerf

20170512_180945.jpg

RICHARD HOFMAN

Tuincommissie

Commissies